BELGISCHE

Douane

Douane- en Accijnsreglementeringen beperken de invoer van bepaalde goederen. Om problemen tijdens uw reis te vermijden, neem de tijd om de toegestane hoeveelheden te controleren en lees dit advies over namaakgoederen. Indien u in BelgiŽ gekochte goederen naar een land buiten de EU exporteert, kunt u recht hebben op een terugbetaling van de BTW. Contacteer het Douanekantoor op de Luchthaven Brussel +32 2 753 29 20 tussen 7:00 AM en 10:00 PM. Informatie vanwege de Belgische Administratie der Douane en Accijnzen

Brengt u onverwachte koopjes mee van uw vakantie of verrassend goedkope merk-T-shirts, een fantastisch uurwerk of een parfum van een "bekende naam"? Waarom niet - u kunt deze kans toch niet voorbij laten gaan, en het ziet er vrij onschuldig uit.

Welnu, er is een goede reden waarom u het beter niet zou doen: als u zo tewerkgaat, bent u in handen gevallen van de gevaarlijke wereld van de vervalsers. U dacht waarschijnlijk dat men dit verdachte T-shirt nagemaakt had omdat het goed zou verkopen en snelle winst zou opleveren, maar er zit meer achter. Beeldt u zich bijvoorbeeld eens in dat u ongewild nagemaakte geneesmiddelen koopt zonder actieve bestanddelen, of nagemaakte remblokken die niet zullen voorkomen dat uw wagen een botsing heeft. U brengt uw eigen leven in gevaar en de jobs van andere EU-burgers. Bovendien mag u niet vergeten dat het hoogstwaarschijnlijk om goed georganiseerde misdadigers gaat -Maffiabendes - die met de winsten gaan lopen en niet de vriendelijke straathandelaar van wie u de goederen kocht.

Wat telt als namaak?

Doorgaans zijn namaakgoederen, producten die een merk of logo dragen zonder de toestemming van de eigenaar of imitaties en reproducties van voorwerpen met een handelsmerk. Waar u moet op letten zijn de lage prijzen, onregelmatige verkooppunten, slechte productkwaliteit en afwerking. Kleren, parfums, alcoholische dranken, sigaren, kaviaar, ganzenlever, geneesmiddelen, mechanische of elektronische onderdelen, software en videospelletjes.. Al deze goederen worden regelmatig nagemaakt, maar de lijst is daarmee nog niet volledig. Kortom, zowat alles dat u wel zou willen kopen, kan nagemaakt zijn.

De rol van de Douane

Krachtens de Gemeenschapsverordening EC nr. 3295/94, zijn de Douane- en Accijnsafdelingen in lidstaten de eerste verdediging tegen vervalsing en piraterij, praktijken die zowel economisch als crimineel schadelijk zijn. De voorwaarden van deze verordening voorzien in een volledig verbod op de in- en uitvoer van namaakgoederen. Daarom kunnen de goederen zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van de Europese Unie gecontroleerd worden Namaak of vervalste goederen mogen gedurende een bepaalde periode in beslag genomen worden en het kantoor van de Officier van Justitie (of daarmee gelijkgesteld) zal onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Douaneambtenaren mogen tussenkomen op verzoek van de eigenaar of houder van de merknaam of rechtstreeks wanneer er geen twijfel over bestaat dat de voorgelegde goederen nagemaakt of onwettelijk zijn.

Sancties

Copyright piraterij is strafbaar met een boete van 100 tot 100.000 BEF; bij herhaalde overtredingen kan met 2 jaar gevangenisstraf oplopen, een boet tot 100.000 BEF of beide. Imitatie van merken is strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden (1 jaar bij herhaling van misdrijf) en een boete van 5.200 tot 400.000 BEF (800.000 BEF bij herhaling van misdrijf).

Een laatste advies

Zorg dat u geen last krijgt: breng geen nagemaakte goederen mee van uw vakantie!

 

We keep these regulations updated but because such regulations are subject to change without notice, we strongly recommend you to consult your local embassy or consulate before you make your move.
# 1 Directory of International Movers is not responsible for any loss resulting from the use of these customs information.

Souce:"http://www.brusselsairport.be/customs/index.cfm?lang=nl"

 

Get Quotes | About Us | Moving Companies | Privacy Statement | Advertise | Contact | Links
copyright 2005 # 1 Directory of International Movers - get quotes from international movers - 14p